Walls en Ching-lung-ch'iao

Granda Ĉina Muro

44,919 homoj estis ĉi tie
9.7/10

La Granda Ĉina Muro (tradicie: 長城 aŭ simpligite: 长城, Pinyin: Chángchéng), ankaŭ konata en Ĉinio kiel la Murego de dekmil Lioj (万里长城, Pinyin: Wànlĭ Chángchéng), estas antikva ĉina fortikaĵo, konstruita ekde la fino de la 15-a jarcento ĝis la komenco de la 16-a, dum la dinastio Ming.

La muregon konstruis la ĉinoj, por ŝirmi Ĉinion kontrau la Mongoloj. Ĝin antaŭis kelkaj muroj konstruitaj ekde la 3-a jarcento a.K., kontraŭ triboj el nuntempaj Mongolio kaj Manĉurio.

La murego longas mirigajn 6.700 km, de Shanhaiguan (山海关) oriente, ĉe 40° 00' 09" N 119° 44' 56" E Mapo, al Jiayuguan (嘉峪关) okcidente, ĉe 39° 49' 00" N 98° 18' 00" E Mapo.

Historio

 • La Murego konstruiĝis en kvar ĉefaj etapoj:
 1. 208 a.K. (Dinastio Qin).
 2. 1-a jarcento a.K. (Dinastio Han).
 3. 1138 — 1198 (periodo de la kvin dinastioj kaj dek reĝlandoj).
 4. 1368 — 1620 (de imperiestro Hongwu ĝis imperiestro Wanli de dinastio Ming).
 • En 1987 la Granda Ĉina Muro estas klasigita kiel Monda Kulturheredaĵo de UNESKO.

Komencoj de la muro

Proksimume antaŭ 3000 jaroj en la norda Ĉinio la regantoj de multaj konkerantaj reĝlandoj komencis konstrui ĉirkaŭ siaj teritorioj defendajn murojn. En la jaro 221 a.K. princo Jing Ĉeng konkeris ses ĉirkaŭajn ŝtatojn, li proklamis sin kiel unua ĉina imperiestro kaj li donis al si titolon Ĉĥin Ŝ'-Ĥuang-ti. Li detruis ĉiujn murojn lasante nur la murojn nordajn, kiujn li kunligis tiel, por ke ili ŝirmu lian teritorion antaŭ atakoj de hunoj kaj pluaj nomadaj triboj.

En la sekvantaj jarcentoj pluaj regantoj, precipe regantoj de dinastio Ĉĥin (206 a.K. - 220 p. K.) kaj dinastioj Ming (1368 - 1644) alikonstruis kaj disvastigis la muron.

Devigaj laboroj kaj brilaj konstruistoj

Generalo Meng Tĥien, kiun Ĉĥin Ŝ'-Ĥuang-ti komisiis gvidi la konstruadon de la muro, havis je dispono 300.000 soldatojn. Pri unuopaj sektoroj de la konstruejo respondecis apartenantaj komandantoj. Ĉie validis ordono konstrui el lokaj materialoj. Ili finis la konstruaĵon post naŭ jaroj.

Al la devigaj laboroj ili fortiris preskaŭ milionon da laboristoj, multajn el ili dum tio ili perforte forŝiris de familioj. Laboris ĉi tie ankaŭ punitoj kun razitaj kranioj kaj feraj kolumoj, kondamnitaj al longaj punoj de devigaj laboroj en la konstruado de la muro. Ĉi tie estis ankaŭ kleruloj, kiuj malobeis malpermeson de la imperiestro kaj legis "sabotigajn" verkojn, pro puno ĉi tie laboregis ankaŭ maldiligentaj oficistoj. La laboristoj devis labori en malfacila tereno dum ekstremaj klimataj kondiĉoj: somere dum tridek-kvin-grada varmego kaj vintre preskaŭ dum dudek-unu-grada frosto. Ili laboris ĝismorte, ofte sen unusola manĝero.

Eĉ kiam Meng Tĥieng lasis konstrui por la homekipo kaj laboristoj provizigan ŝoseon, nutraĵoj ofte ne venis en la forajn finejojn: portantoj aŭ vendis la manĝaĵon aŭ ili survoje manĝis ĝin. En la paso de la konstruado ĉi tie pereis miloj da viroj - iliajn korpojn ili enterigis apud la muro. Popolaj baladoj kaj kantoj kantas pri suferoj de konstruistoj kaj ili nomas la muron la plej longa tombejo en la modo.

Sur ebenejoj aŭ sur mildaj montetaroj estis uzebla bovtiraj jungilaroj aŭ duradaj veturiletoj, en montaraj regionoj, kie oni konstruis la muron sur nuraj pintoj de krudaj rokoj, ili devis suprenporti la ŝtonojn surdorse aŭ en korboj pendigitaj sur stango. Unu homo portis preskaŭ kvindekkilograman ŝargon. Sur mallarĝaj padoj la laboristoj kreis homajn ĉenojn donante la ŝtonojn el la mano en la manon. Grandajn ŝtonegojn transportis labortrupoj, kies membroj ruligis ilin sur hakitaj arbotrunkoj aŭ ili ŝovis ilin per leviloj post tre malgrandaj eroj de vojo en deklivon ĝis la nura pinto.

En regionoj, kie oni trovis nenian fonton de konstruŝtono, oni konstruis la muron el tavoj de piedtrotita argilo, kiun la laboristoj metis inter la lignaj tabuloj apogitaj per lignostangoj. En sablaj regionoj de dezerto Gobi la muro konsistis el dudekcentimetraj tavoloj de sablo kaj ŝtonetoj, kiujn oni trametis per kvincentimetra tavolo de dezerta herbo kaj branĉetoj de tamariko, kunligitaj en longajn nodojn.

La malfacilaĵoj kun transporto de la nutraĵoj devigis Ĉĥin Ŝ'-Ĥuang-ti-on kulturi sur dezertejoj ĉirkaŭ la muro grenon. Tiun ĉi politikon subtenis ankaŭ la regantoj de pluaj dinastioj, kiuj riparis aŭ alkonstruis la muron. Ĉirkaŭ la muroj ekloĝis kamparanoj, kiuj laboris sur kampoj kaj samtempe ili kreis memdefendon, ili gardostaris kaj laŭbezone ili eĉ batalis. La soldatoj el garnizonoj ankaŭ ricevis malgrandajn kampetojn.

Parto de irigacia sistemo estis kanalo Ĥan-ĉĥü, en kiun proksime de Jin-ĉĥuan en meza parto de la muro alfluis akvo el Flava rivero.

La kamparanoj kaj la soldatoj en unu persono havis taskon kulturi ne nur grenon, sed ankaŭ enplanti fruktoarbojn, por ke unu kultivaĵo povu esti okaze de malrikolto anstataŭigita unu per la alia.

Muro de Mingoj

Granda parto de ĝis nun konservita Granda muro estis konstruita antaŭ 300 ĝis 600 jaroj dum regado de dinastio Ming, plimulte kiel defendremparo kontraŭ restoj de armeoj de mongola dinastio Jüan, kiuj post detronigo de tiu ĉi dinastio fuĝis norden. La plej efikajn partojn de la grandega ŝtona kaj brika muro ni trovos inter montpasejoj Tjü-jung-kuan norde de Pekino kaj Ŝan-ĥaj-kuan ĉe la orienta bordo.

Konstruadon de ĉiu sektoro gvidis unu el dek unu fortresoj, de Liao-tung oriente ĝis Ĉang-jie en provinco Kan-su okcidente. La suma nombro de soldatoj en garnizonoj atingis preskaŭ unu miliono da viroj, da laboristoj en devigaj laboroj estis ankoraŭ pli. La soldatoj, gardintaj la muron, havis rangan markigon. La komandoj skribitaj sur tabuletoj aŭ tabuloj portis kuristoj, kiuj enmanigis la informojn al unuopaj lokaj komandantoj.

Se la situacio permesis tion, la brikoj kaj la kalko por la konstruaĵo estis bakitaj en lokaj fornoj proksime de konstruloko. Malgraŭ tio estis necese suprenporti la konstrumaterialon en grandajn altojn. Plimulte faris tion homoj, iam ankaŭ azenoj.

Por la konstruado de la muro estis uzataj ankaŭ grandegaj ŝtontabuloj, kelkaj pezis la tutan tunon. Ĝis hodiaŭ neniu scias, kiel oni transportis ilin supren. Iam laboristoj suprentiris ilin eble per vinĉo, per ŝnurego ĉirkaŭvolvita ĉirkaŭ bobeno kun kurbigita kranko. La angulaj ŝtonoj de la konstruaĵo estis ofte fiksitaj per feraj stiftoj tiel, ke ardigita fero estis verŝita en aperturojn hakitaj en la ŝtonoj.

Preskaŭ ĉiu sektoro de la muro havis ankaŭ sian tabulon kun la nomoj de laboristoj kaj konstrulokestroj. Sed por multaj viroj, kiuj dum ties konstruado pereis, ununura monumento fariĝis la muro mem.

La orienta portalo kaj la okcidenta fortikaĵo

La montpasejo Ŝan-ĥaj-kuan estas enireja pordego el la nordorienta Ĉinio en la centrajn ebenejojn. La trietaĝa muro de la Granda ĉina muro, tra kies pordego oni trairadas, estas pli ol 9 metroj alta. Tabuleto alfiksita super la enirejo diras: "La unua trairejo sub firmamento." Tiu ĉi skribaĵo estas kopiaĵo de originalo metita en la turo. Skribis ĝin en la jaro 1472 Siao Sien, kiu estis tiujare proklamita la plej bona klerulo ĉe pretendemaj imperiestraj ekzamenoj.

La montpasejo Tjia-jü-kuan priregas koridoron kondukanta tra provinco Kan-su en la nordokcidento. Ĝi plimulte kondukas tra sekega leŭso kaj dezerto. En la jaro 1372 ili konstruis el piedtrotita argilo fortikaĵon, kies muroj estas 9 metroj altaj. Ĉe la piedo la muro estas larĝa 6,7 metroj, sur la pinto 1,8 metroj.

La alteco kaj la larĝeco de la muro ne ŝanĝiĝas. En la sektoro Pa-ta-ling norde de Pekino la muro elstaras en altecon preskaŭ 8 metroj. En la suba parto ĝi estas 6,7 metroj dika, en la supra ĝi mezuras proksimume 6 metrojn. Ĝi estas do sufiĉe larĝa por kvin apud si ĉevalrajdantaj rajdistoj aŭ por taĉmento da soldatoj marŝantaj po dekope. En la monpasejo Tjiao-ŝan-kuan en montaro Jen-ŝan, de kie estas videbla Flava maro, la muro ne estas en kelkaj lokoj pli larĝa ol 40 centimetroj.

En pli larĝaj partoj de la muro borderas ĝin ambaŭflanke remparo kun alto 1,8 metroj. Proksimume post ĉiu 180 metroj, do en distanco de du pafdistancoj de pafarko, ni trovos turon. Kelkaj turoj servis nur kiel kaŝejo antaŭ pluvo kaj neĝo, aliaj kiel tranoktejoj aŭ deponejoj. Proksimume en ĉiu dek kvina kilometro estis lokigita plataĵoj por farado de signalaj fajroj, iam eĉ sufiĉe malproksime de la propra muro. La signaloj ĝis dudek kvar horoj tiel povis transflugi tra la tuta lando.

Diskutado pri ĝia videbleco de kosmo

Iuj pensas, ke ĝi estas la nura homa faraĵo videbla de super la atmosfero, sed, diskuteble, tio ne estas vera, ĉar ĝi estas tro mallarĝa.

Rilataj temoj

Aliaj projektoj

  Eksteraj ligoj

    Granda Ĉina Muro   pluaj faktoj en Esperanto   Bildoj de la Granda Muro (esperante)   Mapo de la Granda Muro
  Afiŝu komenton
  Konsiloj kaj Konsiletoj
  Ordigi per:
  Wong Ricky
  6 October 2013
  if you walk on south west part of Badaling, you can still enjoy the silence of Wall as most people walk towards north east part of it.
  Jim Bailey
  30 April 2015
  Challenging to walk this section of the wall but will experience the full effect of the wall. Arrive early (before 9:00 am) as loads of tour buses started arriving then. Beautiful.
  Christopher Michael
  21 October 2014
  The view is breathtaking! Waited 34 years to see this amazing several century year old marvel. How this wall was built is amazing! Bring water & a gopro to record your journey uphill.
  Victor Garrido
  31 January 2013
  Get here by bus 877 for just 12RMB. The way down to the bus stop is much better to do it with the slidding cars. Real man gets to tower 8, com'on sissi girls!!!
  Brett Elliott
  13 July 2018
  There’s a reason it’s one of the Seven Wonders. Just don’t try to walk and take pictures at the same time. The uneven steps can sneak up on you.
  Sophie Arenas
  18 October 2014
  A must see if you are near Beijing. It can be crowded at times so be prepared. Bring some snacks and water to make the climb easier. Be careful because it can be slippery.
  Ŝargi pli da komentoj
  foursquare.com
  Loko
  Mapo
  Adreso

  1.2km from G 6 Jing Zang Gao Su, Yanqing Qu, Beijing Shi, China

  Akiri direktojn
  Malfermaj horoj
  Mon 10:00 AM–4:00 PM
  Tue 9:00 AM–4:00 PM
  Wed 9:00 AM–3:00 PM
  Thu 9:00 AM–5:00 PM
  Fri 9:00 AM–4:00 PM
  Sat 8:00 AM–6:00 PM
  Kontakto
  Referencoj

  The Great Wall at Badaling sur Foursquare

  Granda Ĉina Muro sur Facebook

  Commune by the Great Wall Hotel

  startanta $318

  The Great Wall Courtyard Hostel

  startanta $99

  Beijing Badaling Qinglongquan Leisure Resort

  startanta $60

  Commune By The Great Wall

  startanta $0

  Beijing Badaling Great Wall Cao Courtyard Hostel

  startanta $38

  Great Wall Hotel Badaling Beijing

  startanta $53

  Rekomendindaj vidindaĵoj apude

  Vidu ĉiujn Vidu ĉiujn
  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Badalingo

  Badalingo (simpligita ĉina skribo 八达岭; tradicia ĉina skribo 八達嶺; pi

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Ming Dynasty Tombs

  The Ming Tombs (中文. 明十三陵; pinyin: Míng shí sān líng; lit. Thirteen T

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties

  Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties (十三陵)is the desig

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Datangshan

  Datangshan (simplified Chinese: 大汤山; traditional Chinese: 大湯山;

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Western Hills

  The Western Hills (Chinese: ; pinyin: běijīng xīshān) refers to

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Bonodoraj Montetoj

  La Parko de la Bonodoraj Montetoj (Parko Ksiangŝan; en ĉina 香|香 aŭ 山|

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Marble Boat

  The Marble Boat (Chinese: ; pinyin: ), also known as the Boat of

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Somera Palaco

  La Somera Palaco, kie Ĉing-dinastiaj imperiestroj kaj iliaj edzinoj

  Similaj turismaj vidindaĵoj

  Vidu ĉiujn Vidu ĉiujn
  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Murego de Lugo

  La Romia Murego de Lugo ĉirkaŭas la historian urboparton de la g

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Badalingo

  Badalingo (simpligita ĉina skribo 八达岭; tradicia ĉina skribo 八達嶺; pi

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Hushan Great Wall

  Hushan Great Wall (simplified Chinese: 虎山长城; pinyin: Hǔ shān) is

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Muro de Antonino

  La Muro de Antonino, konata al la romianoj kiel Vallum Antonini estis

  Aldonu al deziro
  Mi estis ĉi tie
  Vizitis
  Murego de Avilo

  La Murego de Avilo estas romanika militista murego kiu ĉirkaŭas la h

  Vidu ĉiujn similajn lokojn